שירותי איכות הסביבה

בדיקת עשן במערכות ביוב

חוק המים קובע ותקנות המים קובעות שאין לחבר בין מערכות ביוב לניקוז, ובמידה וקיים חיבור כזה, יש לנתקו.

בדיקות עשן במערכות ביוב מבצעת בקרת הצלבות בין מערכות הביוב למערכות הניקוז.
בזמן סופות גשמים מערכות הביוב מוצפות ולעיתים רבות גולשות, מכסי השוחות מתרוממים ופתחי הביקורת בכבישים נפתחים ומסכנים את הסביבה, מהסיבה שקיימים חיבורים רבים בין המערכות.

מטרת הבדיקה 
 • מציאת מקור גלישת ביוב והתרוממות שוחות
 • מניעת הזרמת מי גשם למכוני טיהור שפכים - חסכו בעלויות טיפול למט"ש
 • גלישת ביוב וזיהום מי ים ונחלים
 • מניעת ריחות ביוב מקולטני ניקוז
 • מניעת העמסת מכוני השאיבה בשלהזרימות הגבוהות, פועלים מכוני השאיבה מעבר למתוכנן, כך שנגרם בלאי לציוד ועלויות חשמל גבוהות ומיותרות 
   
ביצוע הבדיקה מתבע באמצעות החדרת עשן בלתי מזיק  למערכת הביוב בע"י מפוח. העשן מתפזר במערכת הולכת השפכים לאורך מאות מטרים בזמן קצר ויוצא מכל פתח אפשרי.
העשן יוצא מכל הפתחים המחוברים לקו הביוב, כולל מרזבים, קולטני ניקוז ואף משברים הנמצאים בצנרת או בחיבורים לשוחות אל פני הקרקע. זיהוי העשן היוצא ממערכות הניקוז בזמן הזרמתו במערכת הביוב מוכיח מיידית חיבור בין המערכות. הנתונים מצולמים בוידאו ומסומנים על גבי התוכנית לצורך תיעוד והמשך טיפול. 


חדשות

Skip Navigation Linksעמוד הבית > תחומי פעילות > בדיקת עשן במערכות ביוב

בדיקת עשן במערכות ביוב

חוק המים קובע ותקנות המים קובעות שאין לחבר בין מערכות ביוב לניקוז, ובמידה וקיים חיבור כזה, יש לנתקו.

בדיקות עשן במערכות ביוב מבצעת בקרת הצלבות בין מערכות הביוב למערכות הניקוז.
בזמן סופות גשמים מערכות הביוב מוצפות ולעיתים רבות גולשות, מכסי השוחות מתרוממים ופתחי הביקורת בכבישים נפתחים ומסכנים את הסביבה, מהסיבה שקיימים חיבורים רבים בין המערכות.

מטרת הבדיקה 
 • מציאת מקור גלישת ביוב והתרוממות שוחות
 • מניעת הזרמת מי גשם למכוני טיהור שפכים - חסכו בעלויות טיפול למט"ש
 • גלישת ביוב וזיהום מי ים ונחלים
 • מניעת ריחות ביוב מקולטני ניקוז
 • מניעת העמסת מכוני השאיבה בשלהזרימות הגבוהות, פועלים מכוני השאיבה מעבר למתוכנן, כך שנגרם בלאי לציוד ועלויות חשמל גבוהות ומיותרות 
   
ביצוע הבדיקה מתבע באמצעות החדרת עשן בלתי מזיק  למערכת הביוב בע"י מפוח. העשן מתפזר במערכת הולכת השפכים לאורך מאות מטרים בזמן קצר ויוצא מכל פתח אפשרי.
העשן יוצא מכל הפתחים המחוברים לקו הביוב, כולל מרזבים, קולטני ניקוז ואף משברים הנמצאים בצנרת או בחיבורים לשוחות אל פני הקרקע. זיהוי העשן היוצא ממערכות הניקוז בזמן הזרמתו במערכת הביוב מוכיח מיידית חיבור בין המערכות. הנתונים מצולמים בוידאו ומסומנים על גבי התוכנית לצורך תיעוד והמשך טיפול.