תחומי פעילות

ייעוץ סביבתי

חברת ורידיס מספקת שירות ייעוץ סביבתי במסגרתו עורכת החברה סקרים הסטוריים, סקרי קרקע, גזי קרקע ומי תהום בהתבסס על הנהלים והשיטות המתקדמים ביותר של ה- EPA והמשרד להגנת הסביבה.

צוותי הייעוץ הסביבתי של חברת ורידיס מורכבים מאנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומי הגיאולוגיה, מדעי הקרקע והמים והביוטכנולוגיה.
צוותי ייעוץ סביבתי מומחים המתעדכנים באופן שוטף בתמורות המשתנות בתחום איכות הסביבה ועוברים הכשרות והעשרות בארץ ובחו"ל.
לצוות נסיון רב בייעוץ , ליווי ותכנון עבודות עבור חברות הדלק, מפעלים, מוסכים, צה"ל, משרדי ממשלה ולקוחות פרטיים אחרים. (כדוגמת ביצוע סקרים לפני בנייה)