תחומי פעילות

הידרולוגיה

על פי תמ"א 34 ב' /4 חייב להישאר  לפחות 15%משטח המגרש חדיר לחלחול הנגר העילי למי התהום באזור מישור החוף.

על כן, יזם הרוצה לבנות באזורים אלו נדרש להציג את תכנון הבנייה וכן את דרכי ביצועה עפ"י תכנית המתאר ולהשאיר לפחות 15% משטח המגרש חדיר לצורך חלחול הנגר העילי למי התהום.

לחברת ורידיס צוות הידרולוגים והידרו גיאולוגים המתמחים בהגשת התכניות לרשות המים, מאפיינים את הסביבה העירונית ,את כמות הגשמים, את חדירות הקרקע ואת הפתרונות האפשריים לניהול מי הנגר העילי בתחום המגרש.