תחומי פעילות

הנחיות לביצוע סקר גז קרקע

ניטור גזי קרקע
לתחום ניטור גזי קרקע חשיבות מרובה במעקב אחר איכות הקרקע ,עקב הסכנות העלולות לנבוע לאדם ולסביבה במידה ויש גזי קרקע רעילים בקרקע.
הגז מצטבר בקרקע בחללים שבין גרגירי הקרקע בשכבות הלא רוויות (שכבות בהם אין מי תהום).
גזים אלו עלולים לזהם את מי התהום ולהיפלט מפני הקרקע לאטמוספרה ולהוות סיכון לבני אדם הקרובים לאזורי הפליטה של המזהמים.
גזי הקרקע יכולים לחדור לחלקי מבנים  בעיקר תת קרקעיים , מרתפים וחניונים ,להצטבר שם ולגרום לפגיעה בכל מי שמצוי בחללים אלו.
החשיבות של ניטור גזי קרקע נובעת ממגוון סוגי הגזים הגדול שחלקם מוגדרים כמסרטנים ודאיים.מקורות זיהום לגזי קרקע
מקורות הזיהום לגזי קרקע מתחלקים לגורמים טבעיים כגון שדות גז אשר עלולים לפרוץ לפני השטח באופן טבעי או שדות נפט, או למעשה ידי אדם כגון אתרי פסולת , דליפות מתשתיות תת קרקעיות או תעשיות שונות שמזהמות את מי התהום ומחדירות מזהמים שונים לקרקע.
על מנת לוודא קיום גזי קרקע יש לבצע ניטור. ניטור גזי קרקע מבוצע ע"י ביצוע קדח לעומק הקרקע (החל מעומק של 1.5 מטר והלאה).סוגי ניטור גזי קרקע

ישנם שני סוגי ניטור
1.   ניטור פאסיבי – הנותן תוצאה איכותית (יש או אין זיהום).
2.   ניטור אקטיבי – הנותן תוצאה כמותית .
על כן שיטה זו מומלצת לביצוע סקר ניטור גזי הקרקע.
במידה ונמצאו גזים רעילים החורגים מהתקן אשר נקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה , מתלוות לסקר המלצות להמשך פעילות .
המלצות אלו נקבעות על פי סוגי הגזים שנמצאו, מיקומם והתכנון העתידי או הקיים בשטח