תחומי פעילות

ניהול מי נגר עילי/בנייה משמרת מים

חברת ורידיס מתמחה בייעוץ וליווי יזמים, קבלנים ומקבלי החלטות ע"י צוות מקצועי בעל ניסיון רב בתחום מי התהום ומי הנגר העילי.

 

על פי תמ"א 34 ב'/4 חייב להישאר  לפחות 15%משטח המגרש חדיר לחלחול הנגר העילי למי התהום באזור מישור החוף.

מי הנגר העילי נתפס כבעל פוטנציאל כלכלי וסביבתי אשר בא להחליף את הגישה המסורתית של תכנון הניקוז . בשנים האחרונות, מי נגר  עילי נתפסים כיעד תכנוני חשוב להשגת שתי מטרות עיקריות:

  1. מניעת אובדן מי הנגר העילי הנוצרים כתוצאה משטחים אטומים לרבות כבישים, חניות, גגות וכו'. החדרת מי נגר אלה תורמת למשק המים הן בתוספת הכמותית והן בשמירה על איכותם.
  2. תכנון החדרת המי נגר חזרה למשק המים תוך שמירה על איכותם והקטנת ספיקות הנגר העילי למערכות הניקוז העירוניות.
  • תפקידו של ההידרולוג להציג את אפשרויות ההחדרה של הנגר העילי בתחומי המגרש, הגירה תת קרקעית- כמו לדוגמא, ניצול מי הגשמים לצורך מאגר להשקיה בתחום המגרש ,: איגום בתחום המגרש- תכנון נכון של חלחול מי הגשמים אל תת הקרקע תוך שילוב של צמחים מתאימים לניהול אחזקת המים על ידי הצמחים, תכנון בורות החדרה, בורות חלחול , ריצוף מחלחל.