תחומי פעילות

סקר היסטורי

צעד ראשון בחקירת אתר החשוד כמזוהם הוא ביצוע איסוף נתונים ומידע היסטורי מגופים שונים על מנת לאפיין את פוטנציאל הזיהום בו.
הדרישות לבדיקת אתר החשוד כמזהם, קובצו במסמך האגף לקרקעות מזוהמות ושפכי תעשייה ב- 2009.
בין אם מדובר בבניית מבנה מגורים, תחנת דלק או מפעל תעשייתי, המשרד להגנת הסביבה דורש לעמוד בסטנדרטים (מתוקף נוהל Phase1).

ורידיס מספקת את השרותים הבאים בטרם הקמה או שינוי במבנה או בשטח המיועד לבניה :-
סקר היסטורי
יעוץ סביבתי
סקר קרקע וגז קרקע
חברתנו מבטיחה ללקוחותיה ביצוע קפדני, עמידה ללא פשרות מול דרישות התקנות וההנחיות של הרגולטור ועזרה בניתוח התוצאות.