תחומי פעילות

תיאום תשתיות

חברת ורידיס מעניקה שירות ייחודי של תיאום תשתיות טרם ביצוע העבודה והנפקת אישורים והיתרי חפירה אל מול הגורמים הרלוונטים.

 

בשטח מוניציפלי לפני שמבצעים חפירה או קידוח בקרקע , חובה לבצע תיאום תשתיות מול כל אותם גופים שיש להם תשתיות מסוגים שונים בקרקע.

  •    חברת חשמל
  •    בזק
  •    הוט
  •    רשות העתיקות
  •    תשתיות נפט – תש"ן וקצא"א.
  •    עירייה
  •    מקורות
לצורך התיאום חברת ורידיס פונה לכל גורם בנפרד עם תוכניות מודד המפרטות את מהות העבודה.
רק לאחר קבלת האישורים מכל הגורמים הנדרשים, ניתן להתחיל בעבודה.
התיאום בין הגורמים עשוי להערך זמן ממושך – מספר חודשים.