תחומי פעילות

מתקני תדלוק

במדינת ישראל קימות כ- 1,000 תחנות דלק חוקיות בעלות רישיון ועוד כ- 200 תחנות פיראטיות.
כל תחנת דלק במדינת ישראל צריכה לעמוד בדרישות רגולטוריות הדורשות בקרות לאי זהום הקרקע ומי התהום עקב פעילויות התחנה.

חברת וינדקס טק נותנת את כלל שירותי איכות הסביבה הנדרשות לחברות הדלק על מנת שיוכלו לעמוד בדרישות הרגולציה.