תחומי פעילות

אטימות מכלים דופן בודדת

קולורס מונפרד אדנדום סילקוף

בדיקת אטימות מיכלים בשיטה אולטרה סונית בטכנולוגיית USTest
שיטת הבדיקה מבוססת על נוהל של חברת- SCOTT ,Louisiana USTest. שיטת המדידה מתאימה לבדיקת מיכלי דלק תת- קרקעיים עד לגודל 76,000 ליטר עבור דלקים מקובלים כגון בנזין לסוגיו, סולר ונפט.
עקרון השיטה מבוסס על הכנסת גשש, שבקצהו התחתון משדר, לתוך המיכל. המשדר מעביר גל אולטרסוני המגיע לרמת המפלס וחוזר חזרה ומשך הזמן העובר מיציאת הגל לחזרתו נמדד. שינוי גובה מפלס הנוזל במיכל (דליפה) ושינויי טמפרטורה המחושב לאורך הזמן מוביל לשינוי משך הזמן הלוקח לגל לעבור את הדרך ועשוי להעיד על דליפה מהמיכל.לצורך ביצוע הבדיקה יש להתאים את טמפרטורת הגשש לטמפרטורת הנוזל במיכל. למפלס הנוזל במיכל יש השפעה על אורך הבדיקה, וע"פ הוראות המשרד להגנת הסביבה לא תבוצע בדיקה במידה ואחוז המילוי יהיה נמוך מ- 85%.

מגבלות השיטה:
1.      יש למלא את המיכל עד ל- 85%-95% מנפחו. ע"פ הוראות המשרד להגנת הסביבה לא תבוצע בדיקה במידה ואחוז המילוי יהיה נמוך מ- 85%.
2.       יש למלא את המיכל לפחות 6 שעות לפני ביצוע הבדיקה.
3.       לא ניתן להשתמש במיכל בעת הבדיקה ויש לנתקו מהמשאבות. במקרים מסויימים יש להפסיק עבודות אחרות באתר על מנת שלא להפריע למהלך הבדיקה התקין.
4.       משך הזמן הדרוש לבדיקה הוא מינימום שעתיים והבדיקה יכולה לארוך אף למעלה מכך.
5.      יש צורך בנקודת חשמל קרובה לצורך ביצוע הבדיקה.
6.      במידה ויש למיכל ברזים\מגופים יש לסגור אותם או להציב במקומם פקקים. אם הברזים לא יהיו אטומים חומר יתווסף למיכל או יגרע ממנו.