תחומי פעילות

בדיקת אטימות צנרת – פטרו טייט

שיטת הבדיקה מבוססת על נוהל הפעלה של TITE Line Testing System של חברתPURPORA ENGINEERING ומאושרת ע"י ה- EPA האמריקני והרשות הלאומית להסמכת מעבדות. עיקרון השיטה מבוסס על:

  • העמדת הצינור בלחץ גבוה מהלחץ הנומינאלי שלו.
  • ביצוע ניטור לחץ ונפח כל רבע שעה ורשימת הנתונים על גבי טופס ייעודי.

לפני התחלת הבדיקה נבדקת רגישות המערכת והימצאות גזים בתוך הצינור. בדיקה זו מתבצעת לפני ואחרי בדיקת קווים קשיחים לצורך אימות רגישות המערכת ואי המצאות כיסי אוויר או גזים בקו הנבדק העלולים לפגוע באמינות הבדיקה כולה.

החלטה באם קו עבר את בדיקת האטימות או כשל בה מתקבלת לאחר בדיקה בת כשעה לפחות ועל סמך הנתונים שנאספו במהלכה.

בחלק ממקרי הבדיקה נבדקים גם שסתום חד כיווני או הברז וכן שסתום המשאבה. אי תקינות חלקים אלו עלול להשפיע על תוצאות בדיקת קו הדלק.

זמן בדיקת קו אחד אורך בין 1 שעה ל-2 שעות ובזמן הבדיקה מושבת הקו הנבדק.