תחומי פעילות

מישוב אדים פאזה גאזית

פאזה גזית

תקנות חוק אוויר נקי מחייבות התקנה ובדיקה של מערכות המשיבות את אדי הבנזין הכלואים במיכלי הבנזין בתחנת הדלק.
אדי דלק אלו מושבים למיכלית ניפוק הדלק הממלאת את המיכלים המותקנים בתחנה מהמיכלים הריקים.
הבדיקה משמשת לקביעה כי מערכות מישוב אדים המותקנות במתקני ניפוק דלק תקינות ואטומות.
במהלך הבדיקה בודקים את אטימות המיכלים, הצנרת והנשמים לדליפות גזים, ע"י העמדת כלל המערכת בלחץ חנקן נמוך.

        פ