תחומי פעילות

איתור וחישוף תשתיות

לחברת ורידיס מכשיר מכ"ם חודרGPR 
(Ground Penetration Radar) 
זוהי מערכת גיאופיזיקלית המשתמשת במכ"ם למיפוי שכבות תת-קרקעיות ומאפשרת זיהוי תשתיות תת קרקעיות מסוגים שונים ומקטרים שונים.

למכשיר שתי אנטנות המשדרות בתדירויות שונות – 300 GHz ו-800GHz.

השילוב בניהן מאפשר לחדור לעומק של כ-7 מטר.
מדובר בתהליך לא פולשני  שמתבצע באמצעות שידור לקרקע של קרינה אלקטרומגנטית בטווח מיקרוגל (UHF/VHF)  .

המכ"ם קולט את החזרי הגלים מהשכבות התת-קרקעיות ויוצר תמונת קרקע דו-ממדית או תלת ממדית בהתאם לנדרש.

יכולת המכ"ם חודר הקרקע תלויה במוליכות האלקטרומגנטית ובשדה האלקטרומגנטי של שכבת הקרקע. ככל שהמוליכות האלקטרומגנטית של הקרקע נמוכה יותר כך יכולת המיפוי גדלה. המערכת יעילה מול הרכבי קרקע שונים כגוןסלעאדמהקרחאריחיםובעלת יכולת לזהות עצמים, חללים וסדקים מתחת לקרקע.