תחומי פעילות

התקנה וניטור פיאזומטרים

מי השתייה בישראל חשופים למפגעי זיהום רבים מחומרים מסוכנים שמחלחלים  לאדמה ומשם היישר אל מי התהום שלנו.
בהתאם לחוק המים (תשי"ט,1959) ותקנות אחרות של רשות המים לעניין מניעת זיהום מי תהום, חלה חובה לבצע קידוחי ניטור לצורך זיהוי חומרים מסוכנים במי התהום.
רשות המים פועלת לאכיפת ביצוע הוראות אלו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.

ניטור לצורך זיהוי מזהמים במי תהום

חברת ורידיס מבצעת שירותי ניטור מי תהום עבור רשויות מקומיות, מפעלים, יזמים ועוד, הנדרשים על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה לבצע בדיקות אלו.
הדגימות שנלקחות על-ידי צוות השטח המקצועי שלנו מועברות למעבדות אנליטיות ועוברות אנליזה לצורך זיהוי גורמים מזהמים במים.  הבדיקות מבוצעות אך ורק במעבדות מוסמכות מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

דיגום מי תהום לצורך בדיקה אנליטית מתבצע על ידי חברת ורידיס בשתי שיטות:

  • דיגום Low- flow
  • דיגום חטף