תחומי פעילות

זיהומי קרקע

חברת ורידיס מספקת שירות לבדיקת זיהומי קרקע,
מה בעצם הבעיה
?

 • הקרקע היא משאב מוגבל בכמותו בדיוק כמו מים.
 • הקרקע משמשת כ"מצע החיים" שבה גדל בסיס מארג המזון  שלנו, לא יתאפשר גידול צמחים בקרקע הנחשבת מזוהמת.
 • קרקעות הנושאות בקרבן מזהמים, נישאות ברוח כאבק ויכולות לפגוע בבריאות האדם אם ע"י נשימת חלקיקי אבק מזוהמים ואם ע"י חשיפה לעור.
 • מי תהום עלולים להזדהם כתוצאה מקרקע מזוהמת. ליטר בודד של דלק  שנשפך על הקרקע יזהם כמיליון ליטר מי תהום.
 • קרקע מזוהמת מנדפת רעלים לאוויר – רעלים אלו עלולים להיות חומרים מסרטנים.
 • בליעת חלקי קרקעות מזוהמות שהגיעו לגני ילדים, מצע למגרשי משחקים וכד´ עלולה לסכן את בריאות ילדינו

זיהום קרקע – מקורות עיקריים

 • זיהום קרקע ממקור אטמוספרי, מארובות שאינן מסלקות חומרים רעילים כגון עופרת.
  האפר המכיל חומרים רעילים, צונח חזרה לפני השטח לאחר קירור באטמוספרה.ומזהם את הקרקע.
 • שימוש בחומרי הדברה ודישון עלולים ליצור זיהומי קרקע שעלולים לנדוד למקומות ולקרקעות לא צפויות. 
 • אתרי הטמנה של פסולת, בריכות לטיפול בשפכים (או בורות ספיגה ישנים). 
 • אירועי שפיכה של מיכליות, משאיות, רכבים מתאונות דרכים.
 • הטמנה/שפיכה של פסולת תעשייתית.
 • דליפות בתשתיות או מיכלים המכילים דלקים למיניהם (בעיקר בתחנות דלק).
 • הטמנה או אחסנה של חומרים מסוכנים, מפעלי צבע, ציפוי מתכות, מוסכים וכדומה.