תחומי פעילות

סקרי קרקע וגז קרקע

קידוח ודיגום גזי קרקע

קיימות שתי שיטות עיקריות לדיגום גז קרקע:

1. שיטת דיגום אקטיבית
2. שיטת דיגום פסיבית

סקר גז קרקע אקטיבי מבוצע לצורך ביצוע סקר ראשוני (SCREENING) באתר החשוד, במטרה לאתר מוקדי זיהום במזהמים נדיפים.
לאחר ביצוע הסקר הראשוני, יבוצע סקר אקטיבי בכל מוקד שבו נמצא חשש להמצאות גז.
בכל מוקד שהתגלה בסקר הגז, יבוצע קידוח קרקע במסגרת סקר קרקע.
מטרה מרכזית נוספת הינה בחינת האפשרות של חדירת גזי קרקע למבנים והסיכון הפוטנציאלי הטמון לבריאות הציבור.
את הממצאים הכמותיים של הסקר משווים לערכי הסף המתאימים לגז הקרקע עפ"י מתודולוגיית המשרד להגנת הסביבה.

חברת ורידיס בעלת הסמכה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומוכרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה כחלוצה בתחום סקרי גזי קרקע בשיטה האקטיבית.

שיטה זו מועדפת כיום ע"י המשרד להגנת הסביבה לדיגום גז קרקע ודיגום אויר סביבתי.