תחומי פעילות

פינוי קרקע מזוהמת

פינוי קרקע מזוהמת וקביעת יעדי הפינוי, הערכת כמויות ועלויות הטיפול תלויה בהרבה משתנים.
לחברת ורידיס היכולת והמומחיות לבצע הערכות אלו במהירות, לנהל וללוות את ביצוע הפינוי עפ"י כל כלל ודין הנדרשים בכל סוגי האתרים.
סיום הטיפול באתר ושיקומו דורש פינוי הקרקע המזוהמת מהמקום.
הפינוי מתבצע באישור המשרד להגנת הסביבה.
הטיפול מתבצע על פי נהלי המשרד להגנת הסביבה לאתרים מאושרים בלבד.