תחומי פעילות

קידוחי מי תהום

מי השתייה בישראל חשופים למפגעי זיהום רבים מחומרים מסוכנים שמחלחלים  לאדמה ומשם היישר אל מי התהום שלנו.
בהתאם לחוק המים (תשי"ט,1959) ותקנות אחרות של רשות המים לעניין מניעת זיהום מי תהום, חלה חובה לבצע קידוחי ניטור לצורך זיהוי חומרים מסוכנים במי התהום.
רשות המים פועלת לאכיפת ביצוע הוראות אלו ביחד עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
חברת ורידיס מבצעת ניטור לצורך זיהוי מזהמים במי תהום, שירותי ניטור מי תהום עבור רשויות מקומיות, מפעלים, יזמים ועוד, הנדרשים על ידי רשות המים והמשרד להגנת הסביבה בביצוע בדיקות אלו.
הדגימות שנלקחות על-ידי צוות השטח המקצועי שלנו מועברות למעבדות אנליטיות ועוברות אנליזה לצורך זיהוי גורמים מזהמים במים. ביצוע הבדיקות מבוצע אך ורק במעבדות מוסמכות על ידי הרשות להסמכת מעבדות.דיגום מי תהום לצורך בדיקה אנליטית מתבצע על ידי חברת ורידיס בשתי שיטות:

  • דיגום Low- flow
  • דיגום חטף