תחומי פעילות

שיקום וטיפול בקרקעות מזוהמות

טיפול בקרקע מזוהמת

קבלת החלטה לגבי טיפול בקרקע מזוהמת והחלטה לפנותה או לטפל בצורה אחרת תלויה בסוג המזהם וריכוזו בקרקע.
הדרך הנפוצה ביותר הינה פינוי הקרקע המזוהמת לאתר פינוי.
ניתן לטפל באמצעות טיפול ביולוגי בקרקע שזוהמה בדלקים או שמנים. כל טיפול מכל סוג דורש את אישור הגורמים המקצועיים במשרד להגנת הסביבה.

הטיפול בקרקע מזוהמת באתר, הינה פעולה מורכבת וארוכת טווח, לחברת ורידיס  הידע להתאים את שיטת הטיפול לזיהום שנמצא, ולהקים את מערך הטיפול בצורה היעילה ביותר בשטח האתר.