תחומי פעילות

שיקום קרקע באמצעות מערכות BV/SVE

חברת ורידיס מתמחה במתן פתרונות שיקום קרקע לחברות הדלק השונות על מאות תחנותיהן ברחבי הארץ החל מסקר הקרקע ועד לגיבוש המשך תהליך לטיפול בקרקע בהתאם לממצאים שנתגלו בסקר. במקרים בהם נמצא כי קיים זיהום בתחנת הדלק, חברתנו מתכננת ומנהלת את אופן השיקום באתר החל משלב ביצוע פיילוט לקביעת אופן הטיפול ועד לביצוע בפועל של הטיפול. כל זאת מתואם אל מול הרגולטורים. חברת ורידיס מבצעת ומלווה את הלקוח משלב הייעוץ ועד שלב הביצוע, כל זאת בהתבססות על משאבי החברה וללא תלות בקבלני משנה.