תחומי פעילות

תשתיות מים וביוב

לצורך ביצוע עבודות תשתית כגון חפירה וקידוחים בצורה בטוחה ללא פגיעה בתשתיות תת קרקעיות.

חברת ורידיס מבצעת את הפעולות הבאות:
איתור / חישוף תשתיות.
תיאום תשתיות.