תחומי פעילות

צילום צנרת ביוב וניקוז

ורידיס הינה מעבדה מוסמכת מטעם רשות המים והרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע צילומי צנרת ביוב, מים וניקוז. החברה מפיקה ללקוחותיה דוח תוצאות מלא הכולל יכולות נרחבות במיוחד לניתוח ממצאים והצגתם באופן שונה מהמקובל כיום (לאור מורכבות
האפשרויות ומגוון היכולות של התכנה, יימסרו פרטים לפי דרישה).
כמו כן ינתן פירוט התקלות השונות כגון תקלות קונסטרוקטיביות (מבניות), תקלות שירות ותקלות בהתקנת הקו.

מערכות תשתיות מים ונוזלים מסוגים ובאיכויות שונות כגון:
מי שתייה, ביוב, קולחים, מי השקיה, תמלחות וכו' מחייבים פיקוח ובדיקה של המערכות, לאיתור מקרי כשל מבעוד מועד ולמנוע נזקים כלכלים וסביבתיים.
ביקורת צנרת בעזרת צילום פנימי על מנת לאתר פגמים, ונקיטת אמצעים מתאימים, תקטין את האפשרות לתקלות במערכות אספקת מים ותקטין את מקרי הכשל במערכת הביוב ואירועי זיהום סביבתי.

ההנחיות שנכתבו ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות באות לפרט תנאים וכללי עבודה להפעלה וביקורת של צנרת בעזרת צילום פנימי במצלמת טלוויזיה במעגל סגור.

האחריות על ביצוע ההנחיות שלהלן מוטלת על הגופים המוסמכים לביצוע הצילום, בדיקת הצילום, כתיבת דו"ח הממצאים והגשת ההמלצות.

עבודת ביקורת צריכה להתבצע על ידי עובדים מטעם המעבדה , שעברו הכשרה והסמכה לצילום צנרת בטלוויזיה במעגל סגור הגשת הממצאים, מטעם גוף מאושר ע"י רשות המים.

הסדרת הוראות שמקובלות ע"י הגורמים האחראים והאוכפים תמנע בעיות של קבלת דוחות "מבושלים" ע"י הגורמים בעלי ענין ומסירת עבודות לא תקניות.

רשות המים והרשות הלאומית להסמכת מעבדות, מיסדו לאחרונה בנוהלים את נושא צילום צנרת מים וביוב CCTV  במעגל סגור ואת נושא פיענוח הצילום הנלווה אל התהליך עצמו. 
הנחיות דורשות הסמכה לצילום צנרת מים וביוב. הדוח ייכתב וייערך בתוכנת צילום WinCan
ורידיס הינה הסוכנת והמפיצה המורשת של תוכנת .WIinCan התוכנה מבוססת על תקנות גוף התקינה הבינ"ל WRC.
לורידיס  כח אדם שעבר הסמכה ייחודית בשווייץ לשימוש בתכנה על בסיס תקנות WRC.
לחברה היכולת להכין דו"ח מקצועי ואמין שאינו ניתן לשינוי לגבי מצב הצנרת על מנת לאפשר החלטות אופטימליות לגבי אופן הטיפול בקווים המצולמים.
צלמי צנרת ומפענחי צילום יחויבו לעבור קורס מטעם רשות המים
ולקבל הסמכה כמעבדה מוסמכת מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ציוד הצילום יחויב אף הוא לעמוד בדרישות נהלי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות .
פיענוח הצילום יהיה בעזרת תכנת WinCan על פי תקנות ה WRC הבינלאומיות.
לורידיס אחריות כמעבדה מוסמכת על ביצוע הצילומים בשטח.
לורידיס יכולת ניתוח ממצאי הצילום ע"י תכנת WinCan השוויצרית אשר השימוש בה נמצא באכיפה תחת תקנות שנכתבו ע"י רשות המים והרשות הלאומית להסמכת מעבדות ( 2014).