חדשות

חזור לכל החדשות

וינדקס זכתה במכרז לביצוע קידוחי קרקע וגז קרקע בתע"ש נצר השרון