חדשות

חזור לכל החדשות

ורידיס זכתה במכרז לביצוע קידוחי קרקע וגז קרקע בתע"ש נצר השרון